U izradi Javna rasvjeta

Odgovor

U radnom nalogu je

Prijava

Rovinjsko Selo, Stjepana Zize, ne radi javna rasvjeta

Javna rasvjeta