Riješeno Javna rasvjeta

Prijava

Zašto prijava još nije riješena? Svjetlo nekad radi nekada ne radi. Nije lijepo kada padne noć jer sljedeće svjetlo je dosta udaljeno. Hvala

Javna rasvjeta