Riješeno javna rasvijeta u ilici Antonia Bronzina 3, na radi već dva mjeseca

Odgovor

Provjerimo hvala

popravljno

Prijava

Poštovani,javna rasvijeta u ilici Antonia Bronzina 3, na radi već dva mjeseca,ni nakon prijave vama 3.6.ništa se nije promijenilo,

javna rasvijeta u ilici Antonia Bronzina 3, na radi već dva mjeseca