Riješeno Javna rasvijeta ne radi

Prijava

Javna rasvijeta ne radi di je označeno na karti.

Javna rasvijeta ne radi

Odgovor

Hvala. Interveniramo.