Riješeno Jako je puno komaraca !

Prijava

Molim vas da li možete doći oprašiti parkić za djecu na Cocaletti ? Jako je puno komaraca !

Jako je puno komaraca !

Odgovor

Javimo Zavodu za javno zdravstvo. Hvala.