Riješeno Izgradnja lječilišno sportskog bazenskog kompleksa

Izgradnja lječilišno sportskog bazenskog kompleksa

Početkom listopada započela je izgradnja lječilišno sportskog bazenskog kompleksa u vrijednosti od 60 milijuna kuna. Novi rovinjski bazenski kompleks prema projektu sadrži dva bazena, manji terapijski veličine 12,60 x 6,00 metara te veći dimenzija 33, 33 x 25 metara. Prostori za fizikalnu terapiju, sa dvoranama za hidroterapije, vježbanje i elektroterapiju biti će također smješteni unutar novog kompleksa, a cjelokupni projekt treba biti dovršen, prema roku izgradnje, za 19 mjeseci. Za vrijeme radova izgradnje bazenskog kompleksa, fizikalna terapija premještena je u novi obnovljeni dio Bolnice kojem je prvotna namjena da to bude kongresna dvorana te bazna predavaonica za kolegije koji će se održavati za buduće zdravstvene radnike u suradnji sa Sveučilištima u Puli, Osijeku i Rijeci. U obnovu derutne nekadašnje sindikalne dvorane utrošeno je 1,8 milijuna kuna, od čega su kao najveći dio, preciznije milion i sto tisuća kuna, plaćeni kompletni građevinski radovi – od sanacije krovišta, zamjene stolarije do vanjskog i unutarnjeg uređenja zidova, podova, elektroinstalacije. Novouređeni prostor je predviđen da po potrebi može funkcionirati kao kongresna dvorana kapaciteta sto i dvadeset mjesta, a u jednom djelu smjestio bi se i stalni muzejski postav. Naime, u suradnji sa Muzejom Grada Rovinja-Rovigno planira se utemeljiti Bolnički muzej čiji bi stalni postav kao izložba eksponata iz Bolnice, prezentirao pacijentima i mladim generacijama zdravstvenih djelatnika povijest i kulturu. Izložba je već bila na turneji, odnosno prošle godine je prikazana u Beču.