Riješeno Iskrivljena antena

Prijava

Iskrivljena antena na zvoniku Crkve Svete Eufemije. Dali je moguce to popraviti?

Iskrivljena antena

Odgovor

Hvala. Ne radi se o anteni već o gromobranu do kojemu smo u više navrata pokušavali pristupiti. Na našim facebook stranicama možete vidjeti slike i svjedočenje o uloženom naporu. Za sada neuspješno. Razmatramo situaciju na terenu u smislu sigurnosti vatrogasaca i važnosti ravnanja gromobrana.