Riješeno Intervencija vađenja broda

Prijava

Potonuo je brod u gradskoj luci.

Intervencija vađenja broda

Odgovor

Brzom intervencijom Lučke Uprave i Vatrogasaca uklonjen je potonuli brod.