Riješeno Ima puno ulica u starom gradu u mraku

Prijava

Ima puno ulica u starom gradu u mraku.

Ima puno ulica u starom gradu u mraku

Odgovor

Radimo na tome.