Riješeno Ilegalno kampiranje

Prijava

Već 8 dana spavaju i kampiraju na Parkiralištu na Cademia. Vrše nuždu... NE PLAĆAJU BORAVIŠNU i Nemaju Prijavu biravka..

Ilegalno kampiranje

Odgovor

Provjerili smo i nismo zatekli nikoga.