Riješeno Ilegalno kampiranje

Odgovor

Hvala interveniramo

Prijava

Već 4 dan spavaju, kuhaju, vrše nuždu.. na Parkiralištu na Cademia...

Ilegalno kampiranje