Ideja Adrisa za novi Hotel

Ideja Adrisa za novi Hotel

Ovako izgleda Adrisova ideja novog Hotela u bivšoj staroj tvornici duhana Rovinj.