Riješeno I dalje se parkiraju bicikle na javnoj povšini

Prijava

I dalje se parkiraju bicikle na javnoj povšini

I dalje se parkiraju bicikle na javnoj povšini

Odgovor

Hvala