Riješeno I dalje niste ocistili ovu sramotu od parkiralista za motore

Prijava

I dalje niste ocistili ovu sramotu od parkiralista za motore!

I dalje niste ocistili ovu sramotu od parkiralista za motore

Odgovor

Oprano.

I dalje niste ocistili ovu sramotu od parkiralista za motore