U izradi Greda na cesti i kamen na javnoj povrsini

Prijava

Greda na cesti i kamen na javnoj povrsini. Autobus zakaci za gredu

Greda na cesti i kamen na javnoj povrsini

Odgovor

Damo nalog za uklanjanje.