Riješeno Gradnja na pomorskom dobru saline

Prijava

Ilegalna gradnja na pomorskom dobru u uvali Saline.

Gradnja na pomorskom dobru saline

Odgovor

Poštovani svi mogu koristiti ovaj korisni ponton.