Riješeno Glomazan otpad

Prijava

Ovako je od četvrtka.Očito je netko zaboravio prijaviti.Ali smeće se odnosilo sve te dane i sigurno je dečkima smetalo s kantama.Jedan mali iskorak mimo protokola ne bi bio problem.Ili ? Prijaviti službi već kad vidim i smeta mi ?

Glomazan otpad

Odgovor

Hvala