Riješeno Gliseri uz samu obalu

Prijava

Gliseri uz samu obalu na bolničkoj plaži hvala.

Gliseri uz samu obalu

Odgovor

Hvala. Prijavimo nadležnoj ispostavi Lučke kapetanije.