U fazi razmatranja Figarola plutajuce bove

Odgovor

Zahvaljujemo na prijedlogu. razmotrimo situaciju kako postaviti barijeru i da li je to tehnički moguće.

Prijava

trebalo bi na otoku figaroli ona pjesak di se dica kupaju isto malo zaštit sa plutajucim bovama.

Figarola plutajuce bove