Primljeno Evo prijavljeno je već nebrojano puta i vaši komunalni su već bili i vidjeli pa opet se se ne rješava godinama

Prijava

Evo prijavljeno je već nebrojano puta i vaši komunalni su već bili i vidjeli pa opet se se ne rješava godinama a ne sada da je taj put , cesta roia već skoro neprolazna jer će se razbiti dno automobila i nemogućnost prilaza od šikarei to sve do kampanja. Valjda će se već jednom to riješiti a samo doći i reći to na jesen, zimu, itd napomena i to put i lijevo i desno sve do ceste za valaltu i lim.

Evo prijavljeno je već nebrojano puta i vaši komunalni su već bili i vidjeli pa opet se se ne rješava godinama