Riješeno Evo kako parkira ovaj taxi

Prijava

Evo kako parkira ovaj taxi

Evo kako parkira ovaj taxi

Odgovor

Interveniramo