Riješeno Dovršena nova zgrada Doma za starije «Domenico Pergolis»

Dovršena nova zgrada Doma za starije «Domenico Pergolis»

U godini u kojoj Dom za starije «Domenico Pergolis» obilježava 120. obljetnicu od otvaranja, zahvaljujući zajedničkim projektom Istarske županije i Grada Rovinja, vrijednog preko 32 milijuna kuna, otvorena je nova zgrada Doma za starije «Domenico Pergolis», čime je povećan smještajni kapacitet za stalne korisnike, točnije njih 41, kao i za 24 korisnika u Dnevnom centru, a novitet je i Odjel za korisnike s Alzheimerovom i drugim demencijama. Omjeri sufinanciranja dogradnje i opremanja Doma bili su definirani na način da potrebna sredstva osiguravaju 50% Grad i 50% Županija. Ukupna neto površina dograđene građevine iznosi 2.070,16 m2. Grad Rovinj-Rovigno i Istarska županija su pristupili osiguravanju uvjeta za dogradnju matične zgrade Doma kako bi se Domu vratio pripadajući kapacitet nakon što je rješenjem Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi od 5. prosinca 2011. godine naređena obustava prijema korisnika u dislocirani objekt Doma u Zagrebačkoj ulici, čime je ustanovi smanjen kapacitet za 50-ak kreveta. U projektiranoj dogradnji osiguran je sljedeći smještajni kapacitet: suteren – 24 osobe – korisnici dnevnog boravka prizemlje – 12 osoba – pokretni korisnici (stalni korisnici) kat – 17 osoba – nepokretni korisnici (stalni korisnici) kat – 12 osoba – korisnici s Alzheimerovom demencijom (stalni korisnici) U sklopu Dnevnog centra osiguran je prostor za dnevni boravak korisnika s mogućnošću da se isti poveže sa prostorom polivalentne dvorane, dva prostora za dnevni odmor, garderoba i sanitarni čvor, prostor savjetovališta, čajna kuhinja i spremište. Odjel za korisnike u prizemlju raspolaže sa 12 smještajnih jedinica, i to: osam jednokrevetnih soba, jednom dvokrevetnom i jednim dvokrevetnim apartmanom. Svaka soba ima zasebnu kupaonicu. Pored navedenog u sklopu ovog odjela organizirani su sljedeći prostori: dnevni boravak za korisnike sa čajnom kuhinjom, prostor za radnu terapiju, soba socijalnog radnika, spremišta. Na odjelu za nepokretne korisnike projektirano je osam dvokrevetnih soba i jedna jednokrevetna soba. Svaka soba ima kupaonicu, a u sklopu ovog odjela organizirani su sljedeći prostori: dnevni boravak za korisnike, soba medicinske sestre sa WC-om za osoblje, čajna kuhinja, odjelna kupaona s ležećom kadom, spremišta. Odjel za korisnike s Alzheimerovom i drugim demencijama raspolaže s osam jednokrevetnih soba, jednom dvokrevetnom sobom i jednim dvokrevetnim apartmanom. U sklopu ovog odjela organizirani su sljedeći prostori: dnevni boravak za korisnike, čajna kuhinja, prostor za radnu terapiju, prostor za fizikalnu terapiju, soba medicinske sestre sa WC-om za osoblje, spremišta. Obzirom na namjenu, građevina je u potpunosti prilagođena osobama s invaliditetom i smanjenom pokretljivošću.