Riješeno Dokle treba ovo gledat!

Prijava

Dokle treba ovo gledat! Sram vas bilo da nećete riješit ovu gadosti i sramotu! Sve izpišano!

Dokle treba ovo gledat!

Odgovor

Policija je nadležna za ovakve slučajeve. Molimo da prijavu usmjerite direktno. Hvala.