Riješeno Dodatne sprave

Prijava

Da li postoji mogucnost da se na punti di je park za vjezbanje nabave i postave ove sprave ili bar jedna od te dvije? Hvala

Dodatne sprave

Odgovor

Pogledamo. No koncept vjezbanja i parka nije osmisljen na nacin da su takve sprave na toj lokaciji.