Riješeno Uklonjen divlji građevinski deponiji

Odgovor

Riješeno.

Prijava

Pored Hotela Lone divlji građevinski deponiji

Uklonjen divlji građevinski deponiji