Riješeno Uklonjen divlji građevinski deponiji

Prijava

Pored Hotela Lone divlji građevinski deponiji

Uklonjen divlji građevinski deponiji

Odgovor

Riješeno.