Riješeno Divlje odlagaliste gp krk i unistavnje puta kamionima

Prijava

Divlje odlagaliste gp krk i unistavnje puta kamionima...

Divlje odlagaliste gp krk i unistavnje puta kamionima

Odgovor

Nije divlje, niste javili točnu lokaciju, nem adokaza da je GP krk ili bilo tko drugi,  i put je javan pa će se isti i sanirati. Ovo nije platforma za riješavanje razmirica. Otpadni materijal sa gradilišta investitora Odvodnja Rovinj - Rovigno d.o.o. se vozi isključivo na komunalnu deponiju Turnina Komunalnog servisa d.o.o. Rovinj. Materijal se u nekim slučajevima uz dozvole nadležnih institucija i vlasnika privremeno deponira pa naknadno odvozi što ovdje nije slučaj. Privremena deponija u Rovinjskom Selu se nalazi uz državnu cestu i trenutno je u fazi uklanjanja podnosno odvoza materijala na komunalnu deponiju. Komunalni redari su na terenu i navedenao je lako moguće provjeriti jer za sav preveženi materijal postoji propisana dokumentacija. U bližoj okolici deponije izvodili su se radovi i na privatnim objektima odnosno izgradnja stambenih objekata, u blizini je prošao i magistralni plinovod, gradio se i vodovod tako da će se pregledom dokumentacije lako utvrditi "krivac"