Riješeno Dio Rovinja bez javne rasvjete

Odgovor

javili kvar HEP Rovinj. Hvala.

Prijava

Dio Rovinja bez javne rasvjete?????

Dio Rovinja bez javne rasvjete