Riješeno Dimnjak se raspada. Padaju cigle sa krova

Prijava

Androna Leme 2, dimnjak se raspada. Padaju cigle sa krova

Dimnjak se raspada. Padaju cigle sa krova

Odgovor

JVP i Grad Rovinj su na lokaciji pa će se odlučiti kako dalje.