U izradi Danas oko 1 h popodne zagađeno je more na ulazu u luku

Prijava

Danas oko 1 h popodne zagađeno je more na ulazu u luku , oko dela gde stoji brod za Crveni otok . To produžava blizu Katerine i Crvenog otoka . Dosta je prošireno i u nekim djelovima je u velikim količinama .

Danas oko 1 h popodne zagađeno je more na ulazu u luku