Riješeno Dali je moguce na lokaciji M.Vlacica Ilirika postavljanje kamere za nadzor brzine ?

Prijava

Dali je moguce na lokaciji M.Vlacica Ilirika postavljanje kamere za nadzor brzine ?

Dali je moguce na lokaciji M.Vlacica Ilirika postavljanje kamere za nadzor brzine ?

Odgovor

Vas upit proslijedimo Mupu.