Riješeno Da se zatrpa rupu u pustoj ulici

Prijava

Postovani Molimo Vas ako biste poslali nekoga da zatrpa rupu u pustoj ulici. Pri skretanju u desno svaki put kotaci jako propadnu u nju. Hvala vam lijepa

Da se zatrpa rupu u pustoj ulici

Odgovor

Sanirano, hvala na prijavi.

Da se zatrpa rupu u pustoj ulici