Riješeno Da Pierro ima koncesiju i na ulicu ?

Prijava

Da Pierro ima koncesiju i na ulicu ? I na rivu popodne, kad spuste suncobrane pa se ne može proći?

Da Pierro ima koncesiju i na ulicu ?

Odgovor

Nema i isto je sankcionirano sukladno Odluci.