Riješeno Da li znate kad ce se vratiti onaj veliki portun

Prijava

Da li znate kad ce se vratiti onaj veliki portun u Domu za starije(bio je specifičan)?Ovoga bi trebalo popraviti

Da li znate kad ce se vratiti onaj veliki portun

Odgovor

Portun je po projektu ukolnjen radi prometne i pješačke komunikacije. Gledati ćemo u budućnosti vratiti i ogradu i određeni drugačiji ulaz u suradnji sa županijom koja upravlja objektom. Ostala vrata i portuni biti će popravljeni i sanirani. Hvala.