Riješeno Da li je ovo odobrena skela ?

Odgovor

Radi se o hitnoj sanaciji krova za sto postoji odobrenje.Upozorimo izvodaca na zakonsku regulativu postavljanja skele na javnu povrsinu. Prolaz je omogucen.

Prijava

Poštovani, da li postoji dozvola za ovo? Nigdje nije izvjesena obavijest o koristenju javne povrsine a skela smeta za prolaz i nije zasticena. Lokacija Duga ulica. Hvala

Da li je ovo odobrena skela ?