Riješeno Da li je ovo dozvoljeno

Odgovor

Obavimo ocevid

Prijava

Da li je ovo dozvoljeno postavljati na kamenim zidovima u staroj jezgri grada? Na ulazu u zgradi negdje na početku Montalbano ulice.

Da li je ovo dozvoljeno