Riješeno Da li Aurodomus ima posebnu dozvolu za postavljanje reklama na javnim površinama

Prijava

Poštovani, da li Aurodomus ima posebnu dozvolu za postavljanje reklama na javnim površinama, koje ometaju prolaz po pločniku, jer je to slučaj ispred svih poslovnica.

Da li Aurodomus ima posebnu dozvolu za postavljanje reklama na javnim površinama

Odgovor

Table su u skladu sa dozvolom.Kontroliramo mikrolokaciju.