Riješeno Curi hidrant

Prijava

Curi hidrant na cesti prema hotel parku

Curi hidrant

Odgovor

Obavijest prenijeta vodovodu.

istarski vodovod narucio radove. Ceka se izvodac. Hidrant se ne moze iskljuciti jer je zgrada prikljucena na isti. Hvala