Riješeno Čudna fleka u moru

Prijava

Cudna fleka u moru

Čudna fleka u moru

Odgovor

Poduzete radnje za sriječavanje nastavka situacije.