Riješeno Čišćenje prilaza i lokalnih cesta

Čišćenje prilaza i lokalnih cesta

KOMUNALNI SERVIS d.o.o. je još jednom očistio sve prilaze gradu Rovinju te lokalne ceste prema turističkim naseljima u gradu. Pokupljen je sav odbačen otpad uz cestu te pokošena zelena površina.