Riješeno Čišćenje kanala

Prijava

Dana 25.5.2022. obavijesteni smo da radovi na produbljenju i ciscenju kanala i lokve Pulisoi-Mala Sinokosa pocinju za 15 dana! S obzirom na poplave koje su se dogodile na širem području Rovinja tražim informaciju o poduzetim radnjama iako se iz prilozene fotografije vidi da radnje i radovi nisu odradeni a niti su u tijeku. S obzirom da dužu sušu pitam se kada će do radova doći, kada započnu kise?

Čišćenje kanala

Odgovor

Radovi su u nadležnosti Hrvatskih voda i trebali bi ubrzo započeti