Riješeno Cinema na terasi niknula ostakljena konstrukcija naravno bez odobrenja konzervatora

Prijava

Cinema na terasi niknula ostakljena konstrukcija naravno bez odobrenja konzervatora i u centru grada nasuprot ureda gradonačelnika gdje nitko ne vidi dok neko ne prijavi.

Cinema na terasi niknula ostakljena konstrukcija naravno bez odobrenja konzervatora

Odgovor

U postupku je.