Riješeno Čempres na strujnom kabelu

Odgovor

Pogledati cemo

Hvala

Prijava

Čempres na strujnom kabelu u Rovinjskom Selu u ulici Morovi Iskopom za kanalizaciju oštećen je korijen čempresa, koji se jako nagnuo do strujnog kabela, srušivši dio suhozida. Manji vjetar srušit će čempres i prekinuti i iščupati električne vodove. Čempres treba hitno ukloniti, timviše što iskopom pored znaju proći djeca na putu do škole.

Čempres na strujnom kabelu