Riješeno Cademia ulica bez mogućnosti prolaza

Prijava

Cademia ulica bez mogućnosti prolaza.

Cademia ulica bez mogućnosti prolaza

Odgovor

Sankcioniramo.