Riješeno Bučni šaht

Prijava

Bučni šaht u Ulici Ivana Mažuranića ispred kbr 5

Bučni šaht

Odgovor

Interveniramo.