Riješeno Bučan šaht

Prijava

Bučan šaht u ulici Ivana Mažuranića ispred kuće br 5

Bučan šaht

Odgovor

hvala na prijavi, riješiti ćemo poklopac...