Primljeno Bučan šaht

Odgovor

ODG Grad Rovinj- više puta prijavljeno HEP Rovinj, nažalost nem aodgovra. Ponovimo ponovo u pismenom nalogu komunalnih redara.

Prijava

Bučan šaht

Bučan šaht