Riješeno Bučan šaht

Prijava

Bučan šaht

Bučan šaht

Odgovor

Pregledano, radi se o šahtu HEP-a. Obavijestili smo ih da saniraju poklopac "bučnog" šahta.