Riješeno Bolnica nije pokošena

Prijava

Ortopedska bolnica Rovinj, slikano ispred glavne zgrade...ne znam u cijoj je nadležnost košenje okoliša ali stanje je sramotno

Bolnica nije pokošena

Odgovor

nadležnost je Bolnice. Biti će po planu. Ne brinite se, trava ne utječe na zdravstvenu uslugu.