Riješeno Bolja regulacija prometa na opasnom i kritičnom raskrižju te problematičnim ulicama

Naime, svjedoci smo da je raskrižje ulica Petra Kandelra/Giovanni Dapiran i Istarske ulice jedno od najnesigurnijih i najugroženijih raskrižja u gradu gdje smo imali mnogobrojne prometne nezgode, nažalost i sa smrtnim posljedicama. Slijedom istoga u cilju podizanja nivoa sigurnosti prometovanja izrađen je prometni projekt na način da će se u dijelu ulice Petra Kandelra izvršiti obilježavanje dodatnog broja parkirališta a što je najvažnije ukinuti će se lijevi skretač, te će se sva vozila usmjeravati udesno u smjeru kružnog raskrižja na ulici Štanga. Isto tako i sa suprotne strane sva vozila koja nailaze iz pravca ulice Giovanni Dapiran usmjeravati će se udesno prema kružnom raskrižju ulica Omladinska Istarska. Takvim prometnim rješenjem ukinuli smo nekoliko konfliktnih točaka na samom raskrižju sa Istarskom ulicom a uzevši u obzir da se na udaljenosti od približno 150 metara nalaze sigurna i protočna kružna raskrižja. Valja naglasiti da je takva preregulacija samo međufaza do konačnog rješenja a to je izgradnja kružnog raskrižja tih triju ulica. Druga lokacija u gradu gdje se vrši preregulacija prometovanja je ulica Michele Fachinetti na Centeneru, gdje će se u dijelu od križanja sa ulicom Marka Marulića do križanja sa Trgom Ulika uspostaviti jednosmjeran režim prometovanja unutar čega će se obilježiti i dodatan broj parking mjesta. Slijedom svega navedenog umoljavamo vozače za dodatan oprez i za poštivanje novo postavljene prometne signalizacije te ujedno zahvaljujemo na razumijevanju.

Bolja regulacija prometa na opasnom i kritičnom raskrižju te problematičnim ulicama