Riješeno Bilo bi potrebno malo pokositi oko trafostanice ako je moguće

Prijava

Bilo bi potrebno malo pokositi oko trafostanice ako je moguće

Bilo bi potrebno malo pokositi oko trafostanice ako je moguće

Odgovor

Pokositi ćemo iako je to obveza HEP-a